ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Цифрова компетентність педагога

    Інформатизація освіти висуває нові вимоги до професійно-педагогічних якостей педагога, до методичних та організаційних аспектів використання у навчанні інформаційно-цифрових технологій. Розвиток цифрової компетентності є одним із важливих питань освіти, що пов’язані з викликами сучасного інформаційного суспільства та швидкоплинними технічними й технологічними процесами. 
    Сьогодні неможливо уявити заняття без використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Супровід процесу навчання презентаціями, анімаціями, мультимедіа (відео- та аудіоінформацією), демонстрація результатів моделювання процесів і явищ, використання електронних підручників, хрестоматійних і довідкових видань, словників, робота в умовах дистанційного навчання стає вимогою сучасної системи освіти. Середовище електронного навчання значно розширює коло методів проведення та форм організації освітнього процесу.


Рамкова програма ЄС (2018 рік) включає перелік таких оновлених ключових компетентностей:

Компетентності визначаються як комбінація знань, навичок та ставлень, де:

знання складається з фактів і цифр, концепцій, ідей та теорій, які вже встановлені та підтримують розуміння певної сфери або предмета;

навички визначаються як здатність та спроможність виконувати процеси та використовувати наявні знання для досягнення результатів;

ставлення описують диспозиції сприйняття і налаштованості щодо ідей, людини або ситуації й спонукають до відповідних реакцій або дій.

Цифрова компетентність — це впевнене, критичне і відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності (роботи) та участі у житті суспільства.

Включає цифрову та інформаційну грамотність, комунікацію та співпрацю, створення цифрового контенту (зокрема програмування), кібербезпеку та розв'язання проблем.

 Основні знання, вміння, навички та ставлення, пов’язані з цифровою компетентністю

Знання того, як цифрові технології можуть підтримувати спілкування, творчість та інновації. Обізнаність щодо їхніх можливостей, обмежень, впливів та ризиків.

Розуміння загальних принципів, механізмів та логіки цифрових технологій. Знання базових функцій та використання різних пристроїв, програмного забезпечення та цифрових мереж.

Знання правових та етичних принципів, пов’язаних із використанням цифрових технологій.

Цифрова компетентність передбачає вміння використовувати цифрові технології для підтримки творчості, активного громадянства та соціальної інтеграції, співпраці з іншими людьми для досягнення особистих, соціальних або комерційних цілей.

Навички включають можливість використання, доступу, фільтрування, оцінки, створення, програмування та обміну цифровим змістом.

Важливими є вміння захищати інформацію, зміст, особисті дані, а також ефективно взаємодіяти з програмним забезпеченням, пристроями, штучним інтелектом або роботами.

Взаємодія з цифровими технологіями та змістом передбачає відкрите та перспективне ставлення до їхньої еволюції. Водночас це потребує критичного аналізу обґрунтованості, надійності та впливу інформації і даних, які доступні через цифрові засоби, а також етичного, безпечного та відповідального підходу до використання цих інструментів.

ДОКУМЕНТИ

Національна концепція розвитку цифрових компетентностей до 2025 року (затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р)Опис цифрової компетентності педагогічного працівника. Проєкт (розроблено на виконання Наказу МОН України № 38 від 15 січня 2019 року)


    ПОСІБНИКИ. КОРИСНІ ПОРАДИ

Поради по роботі з MS Word:  1  2 


Посібник містить теоретичний матеріал про безпечну поведінку в інтернеті, опис занять і тренінгових вправ з розвитку компетентностей безпечної поведінки в інтернеті. 
Коментарі