Бібліографічний опис джерел

Шановні колеги!  


При написанні курсових робіт, наукових статей, рефератів необхідно дотримуватись правил оформлення джерел, у тому числі й інтернет-посилань (електронних ресурсів).

Оформлення джерел має відповідати державним стандартам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 8302:2015. Вони діють паралельно, оскільки спрямовані на унормування різних видів описів джерел.

Посилання на стандарти:

ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. Общие требования и правила составления

ДСТУ 8302:2015. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання

ДСТУ 3852-97. Інформація та документація. СКОРОЧЕННЯ СЛІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ У БІБЛІОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ. Загальні вимоги та правила

Приклади оформлення джерел (джерело - https://www.naiau.kiev.ua/)

Коментарі